نیمکت  9 محصول وجود دارد

وسایل و لباسهایی که هنوز برای سبد لباسها آماده نیستند را روی نیمکت زیبای اتاق خواب بگذارید. یک نیمکت در پایین تخت خود قرار دهید. این خود، قسمت زیبایی از اتاق خواب شما میشود. نیمکت ها به شکل های مختلفی ساخته میشوند. یکی از مدل ها نیمکت صندوقی است که شما وسایلی که از آنها استفاده نمیکنید و میخواهید در جایی پنهان کنید ولی در دسترستان باشد مانند آلب...

وسایل و لباسهایی که هنوز برای سبد لباسها آماده نیستند را روی نیمکت زیبای اتاق خواب بگذارید. یک نیمکت در پایین تخت خود قرار دهید. این خود، قسمت زیبایی از اتاق خواب شما میشود. نیمکت ها به شکل های مختلفی ساخته میشوند. یکی از مدل ها نیمکت صندوقی است که شما وسایلی که از آنها استفاده نمیکنید و میخواهید در جایی پنهان کنید ولی در دسترستان باشد مانند آلبوم عکس ها، کتاب ها و جعبه یادگاری ها را میتوانید درون آن جاگذاری کنید. نیمکت میتواند در زیر پنجره اتاق خواب شما و یا حتی بیرون از اتاق در راهرو قرار گیرد که میتواند به عنوان جایی برای انبار کردن، جایی برای نشستن و حتی جزیی از مبلمان استفاده شود.

به این فکر میکنید که چگونه برای منزل کوچک خود جایی برای نشستن اضافه کنید؟ فضای خالی انتهایی تخت خود را با یک نیمکت پر کنید و روی آن را با چند کوسن تزیین کنید تا نشستن بر روی آن راحتتر شود. یک نیمکت با پشتی کوتاه بهترین گزینه برای این فضا است.

بیشتر

زیرشاخه ها

نیمکت

وسایل و لباسهایی که هنوز برای سبد لباسها آماده نیستند را روی نیمکت زیبای اتاق خواب بگذارید. یک نیمکت در پایین تخت خود قرار دهید. این خود، قسمت زیبایی از اتاق خواب شما میشود. نیمکت ها به شکل های مختلفی ساخته میشوند. یکی از مدل ها نیمکت صندوقی است که شما وسایلی که از آنها استفاده نمیکنید و میخواهید در جایی پنهان کنید ولی در دسترستان باشد مانند آلبوم عکس ها، کتاب ها و جعبه یادگاری ها را میتوانید درون آن جاگذاری کنید. نیمکت میتواند در زیر پنجره اتاق خواب شما و یا حتی بیرون از اتاق در راهرو قرار گیرد که میتواند به عنوان جایی برای انبار کردن، جایی برای نشستن و حتی جزیی از مبلمان استفاده شود.

به این فکر میکنید که چگونه برای منزل کوچک خود جایی برای نشستن اضافه کنید؟ فضای خالی انتهایی تخت خود را با یک نیمکت پر کنید و روی آن را با چند کوسن تزیین کنید تا نشستن بر روی آن راحتتر شود. یک نیمکت با پشتی کوتاه بهترین گزینه برای این فضا است.

نمایش 1 - 9 از 9 آیتم