واکنش فیزیولوژیکی به رنگها

پست شده توسط: : Maryam Mehranpour بر: طراحی داخلی / معماری در: سه‌شنبه, آوریل 4, 2017 لایک : 3422

چگونه رنگ ها در انسان ها واکنش فیزیولوژیکی ایجاد میکند؟

 

 واکنش به رنگها در هر انسانی و در هر بخشی از زندگی متفاوت است. محیط اطراف میتواند تاثیر بسزایی در روحیه شخص داشته باشد. بطوری که میتواند تغییراتی در حالات ذهنی و عاطفی شخص بوجود آورد. محیط میتواند منعکس کننده  احساس شادی به فرد باشد و یا خشم و عصبانیت را در روحیه شخص بوجود آورد. رنگها نیز میتوانند همین واکنش ها را در افراد بوجود آورند و احساس  فوق العاده شاد و یا عصبانیت را به فرد منتقل کنند.

   رنگها و ارزش آنها میتواند نمایانگر شخصیتی در افراد  باشند.

به عنوان مثال:

  • رنگهای روشن نشاندهنده شادی و خود برانگیختگی.
  • رنگهای تیره مایل  به کمی روشن نشان دهنده قدرت و ثروت.
  • رنگهای ملیح نمایانگر آرامش وصبوری.
  • و رنگهای تیره نمایانگرجدیت میباشد.    

   دو دسته از اصلی ترین رنگهایی که واکنش روحی و روانی دارند، رنگهای گرم و سرد هستند. رنگهای گرم مانند قرمز، زرد و نارنجی اثرات احساسی مختلفی چون صمیمیت، مهربانی و گرمی به همراه دارند. رنگهای سرد مانند آبی، سبز و یاسی اثرات احساسی مثل آرامش و صبر را برای فرد بوجود می آورند.

   رنگهای گرم از نظر بصری و فیزیولیژیکی محیط را گرم جلوه میدهند. این رنگها محیط را گرم و آرام کرده و همینطور باعث افزایش اشتها میشوند. رنگهای گرم  بوجود آورنده ی فضایی گرم و صمیمانه برای افراد میباشند. رنگهای خالص با توجه به شدت و ارزش آنها به 3 حالت تقسیم بندی میشوند که عبارتند از: گرم، کمی گرم، خیلی گرم.

   رنگهای سرد بطور کلی آرامبخش ذهن و جسم هستند. استفاده از این رنگها در محیط کاری باعث می شود افراد بطور منظم و با آرامش کار خود را انجام دهند. معمولا به دلیل بزرگ نشان دادن فضا از این رنگها در محیط های کوچک استفاده میشود. رنگهای سرد باعث کنترل احساسات و اشتها میشود. انتخاب و استفاده از  رنگهای متوسط سرد و یا کمی سرد جنبه روانشناسی دارد.

  

رنگهای گرم: 

باعث افزایش ضربان قلب و فشار خون میشوند. افرادی که از رنگهای گرم استفاده میکنند افرادی پر تحرک پر انرژی و خوشگذرانی هستند.

رنگهای سرد:

رنگهای سرد ضربان قلب و فشار خون را میکاهد. تنفس را آرام، باعث باز شدن عروق و منقبض شدن مردمک چشمها میشود. این رنگها موجب آرامش، ایجاد خلسه و تعمق در افراد میگردد.

اتاقهایی که در انها از رنگهای گرم استفاده شده گرم و کوچک و جمع وجور بنظر می رسند.

و اتاقهایی که از رنگهای سرد درآنها بکار برده شده  سرد و بزرگتر بنظر میرسند.